SE-logo-moerk_01

Opførelse af lejeboliger ved Roevej i Gørlev

Om projektet

Projektarealet omfatter ejendommen matr. nr. 5dd, Gørlev by, Gørlev, på Roevej 3, og udgør ca. 11.000 m2. Arealet har tidligere været anvendt til erhvervsaktiviteter i forbindelse med Gørlev Sukkerfabrik.

Scanestate realiserer en boligbebyggelse med ca. 26 et-plans rækkehuse fordelt i stokke af 2-3 boliger. Grunde udstykkes mellem 200-300 m2, og der henvises til bygningsreglementets beregningsregler, hvorefter der til den enkelte grunds areal kan medregnes andel af fælles friareal.

Boligstørrelsen varierer mellem 72-95 m2 og til hver bolig hører individuelle haver og udhus. Boligområdet får et grønt udtryk med flere fælles friarealer, stiforbindelser og to centralt beliggende parkeringsarealer.

Det egentlige byggeri af de nye boliger forventes at starte op efter sommerferien 2023. Indflytningsdato er endnu ikke fastlagt.

Interesse for bolig

Er du interesseret i en bolig i dette projekt, så udfyld nedenstående formular. Dine oplysninger gemmes kun i projektperioden og indtil samtlige boliger er lejet ud. Du kan altid bede Scanestate om at få slettet dine oplysninger.

Roevej