SE-logo-moerk_01
Ejendom på

Roevej 3, 4281 Gørlev

Ejendommen indeholder 0 lejemål

Lejemålene i denne ejendom i Gørlev er beboelse. Klik nedenfor for at vise din interesse.

Projektarealet omfatter ejendommen matr. nr. 5dd, Gørlev by, Gørlev, på Roevej 3, og udgør ca. 11.000 m2. Arealet har tidligere været anvendt til erhvervsaktiviteter i forbindelse med Gørlev Sukkerfabrik.

Scanestate realiserer en boligbebyggelse med ca. 26 et-plans rækkehuse fordelt i stokke af 2-3 boliger. Grunde udstykkes mellem 200-300 m2, og der henvises til bygningsreglementets beregningsregler, hvorefter der til den enkelte grunds areal kan medregnes andel af fælles friareal.

Boligstørrelsen varierer mellem 72-95 m2 og til hver bolig hører individuelle haver og udhus. Boligområdet får et grønt udtryk med flere fælles friarealer, stiforbindelser og to centralt beliggende parkeringsarealer.

Det egentlige byggeri af de nye boliger forventes at starte op efter sommerferien 2023. Indflytningsdato er endnu ikke fastlagt.

Lejemål på Roevej 3, 4281 Gørlev

Ingen lejemål registreret

Opret dig på interesselisten, hvis du er interesseret i nogle af disse lejemål. Husk at vælge den korrekte by/område, hvor ejendommen er placeret.

Opret interesse

I hvilke byer/områder vil du gerne tilbydes bolig?

Områder